ต้องการซื้อที่ดิน 1-5 ไร่

อาคารสำหรับก่อสร้างประเภท LOW RISE

  • เนื้อที่ 1-5 ไร่ ห่างจากรถไฟฟ้าทุกเส้นทางที่เปิดใช้บริการและกำลังก่อสร้างไม่เกิน 1 กม.
  • มีทางเข้า-ออกสาธารณะประโยชน์ กว้างอย่างน้อย 6 เมตร

 

อาคารสำหรับก่อสร้างประเภท HIGH RISE

  • เนื้อที่ 1-3 ไร่ ห่างจากรถไฟฟ้าทุกเส้นทางที่เปิดใช้บริการและกำลังก่อสร้าง ไม่เกิน 500 เมตร
  • หน้ากว้างติดถนนสาธารณประโยชน์ 12 เมตรขึ้นไป

 

หากท่านมีที่ดินดังกล่าว กรุณาติดต่อ 08-7449-3333