ต้องการซื้อ-เช่าตึกริมน้ำทำ Hostel

จะเป็นตึกเก่าแก่หรือบ้านเก่าแก่ ดั้งเดิมก็ได้ค่ะ ถ้าอยู่ริมน้ำได้จะดีมาก ต้องการซื้อหรือเช่า เพื่อทำ Hostel โซนที่ต้องการ คือ บางรัก สาทร พระนคร ถ้าท่านมีทรัพย์ดังกล่าว กรุณาติดต่อ 08-7449 -3333