อนุมัติไวถ้าเอกสารพร้อม พิจารณาทันที

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณา

1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง (ถ้าโฉนดลอย การพิจารณาจะเร็วขึ้น)

2. ใบประเมินราคาของกรมที่ดิน และเอกชนประกอบกัน (ถ้ามี)

3. แผนที่ตั้งทรัพย์สินอย่างละเอียด และปักหมุด Google Maps เพื่อดู Location ที่สำคัญๆ

4. รูปถ่ายทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน 10 รูป

5. ใบระวางที่ดิน

6. ใบยืนยันจำนอง-ขายฝากจากเจ้าของทรัพย์

 

ถ้าท่านมีทรัพย์ที่ต้องการจำนอง ขายฝาก กรุณาติดต่อ 08-7449-3333