รับจำนอง ขายฝากคอนโด

เตรียมให้พร้อม ทำให้ถูกต้อง

  • การทำนิติกรรมใดๆ เช่น ซื้อ ขาย จำนอง ต้องทำที่ สนง. ที่ดินเท่านั้นจึงจะถือว่าถูกต้อง
  • ที่ดินถูกยึดหรืออายัด โดยคำสั่งศาลหรือสรรพากร ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้
  • หนังสือมอบอำนาจกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ลายเซ้นไม่คล้ายของเดิม มรการมอบอำนาจไว้ นานเกิน 1 เดือน เจ้าหน้าที่อาจไม่ทำให้ เพราะ กลัวว่าผู้มอบอาจอำนาจเสียชีวิตแล้ว
  • ถ้าเตรียมเงินค่าธรรมเนียม ภาษี อากรไม่พอ จะทำให้จดทะเบียนไม่ได้ *** เรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก เพราะ คนทั่วไปไม่รู้วิธีคิดค่าใช้จ่าย

 

หากท่านมีทรัพย์ดังกล่าวในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรุณาติดต่อ 08-7449-3333